Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Privacy verklaring & Cookies beleid

StudioZomooi Privacy Verklaring en Cookies beleid

Hier vind je de privacy verklaring en het cookies beleid van StudioZomooi.

Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door StudioZomooi en het gebruik van cookies op StudioZomooi.nl

StudioZomooi doet er alles aan om jouw privégegevens ook echt privé te houden. Wanneer je bij ons besteld hebben we een aantal gegevens van je nodig om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

In deze privacy verklaring wordt uitgelegd welke gegevens we vragen, waarvoor we ze gebruiken en waar jouw gegevens opgeslagen liggen. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.

De privacy verklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen. 

Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 24 mei 2018

Contactgegevens StudioZomooi

Oldambtstraat 22, 1079PT Amsterdam

Tel +31 6 11886071

Mail: [email protected]

 

01. Persoonsgegevens die wij verwerken

StudioZomooi verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een account op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Locatiegegevens
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type
- Bankrekeningnummer
 
02. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

03. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

StudioZomooi verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van jouw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- StudioZomooi analyseert het gedrag van de bezoekers van de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens.
- StudioZomooi verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 
04. Delen van persoonsgegevens met derden

StudioZomooi deelt jouw persoonsgegevens enkel met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, hebben wij een vewerkersovereenkomst gesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. StudioZomooi blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

De gegevens die StudioZomooi ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

a. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres (en optioneel naam en voornaam) automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

b. Hosting.nl

De e-mail van StudioZomooi wordt gehost bij Hosting.nl. Als jij contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hosting.nl.

c. Lightspeed

De website en back-ups van de website worden gehost bij Lightspeed. Gegevens die jij achterlaat op de website van StudioZomooi zijn op de servers van Lightspeed opgeslagen.

d. Multisafepay & iZettle

Betalingen worden verwerkt via Multisafepay. Gegevens die jij achterlaat bij een online betaling zijn op de servers van Multisafepay opgeslagen.

Op locatie worden betalingen verwerkt via iZettle. Gegevens die jij achterlaat bij een betaling zijn op de servers van iZettle opgeslagen.

e. Feedback Company

Feedback op je bestelling wordt verwerkt via Feedback Company. Gegevens die jij achterlaat bij het geven van een feedback zijn op de servers van Feedback Company opgeslagen.

f. DHL/Bpost

De verzendingen van StudioZomooi worden gedaan door DHL en Bpost. De verwerking van persoonlijke gegevens zijn alleen noodzakelijk voor het uitvoeren van transport diensten en zijn op de servers van respectievelijk DHL en Bpost opgeslagen.

05. Geautomatiseerde besluitvorming

StudioZomooi neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van StudioZomooi) tussen zit. 

06. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
StudioZomooi bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
 
a. Het verwerken van je bestellingen en geven van garantie

Jouw facturatie gegevens, aflever gegevens en factuur worden opgeslagen in Lightspeed. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd om steeds gepaste garantie te kunnen geven. Jij hebt het recht deze gegevens te laten verwijderen. Je kan dit aanvragen door een mail te sturen naar [email protected].

b. Het versturen van nieuwsbrieven

Jouw e-mailadres en optioneel naam en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar [email protected].

c. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

07. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

StudioZomooi gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

08. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. 

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar [email protected].

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

StudioZomooi zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

StudioZomooi wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitpersoonsgegevens.nl/contact

09. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

StudioZomooi neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via [email protected]